Im świętsza jest prawda.. tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.

Kontakt

Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji - Jasna Góra,

Centralny Ośrodek Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji
Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2 p. 108, 42-225 Częstochowa
tel. (0-34) 377 77 77, 377 72 48

e-mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl

www.duchowaadopcja.info


Administrator strony: juchwat@wp.pl


Osoby zainteresowane współdziałaniem w doskonaleniu dobrego dzieła, zapraszamy do nadsyłania świadectw oraz wiarygodnych dokumentów z ważnych dokonań w rozwijaniu dzieła Duchowej Adopcji, celem ich publikacji na stronach tej witryny.

Na adres Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji prosimy kierować, zauważone w zapisach witryny, udokumentowane uzupełnienia oraz dokumenty nowych przedsięwzięć.

Teksty i zdjęcia powinny uwzględniać następujące tematy i właściwości:

A.
Świadectwa powinny być wzbudzającymi podziw opisami wydarzeń o owocach Duchowej Adopcji.

B.
Dla 12. rozdziału witryny prosimy uzupełniać zauważone niedostatki i dodawać nowe wiarygodne, tzn. udokumentowane, przedsięwzięcia służące inicjatywie Duchowej Adopcji.

C.
W zaszczepionej inicjatywie Duchowej Adopcji we własnej parafii i w parafiach innych, powinno się utrwalać to dzieło poprzez ustanawianie stałych terminów przyrzeczeń adopcyjnych w ciągu roku. Utrwalanie ceremonii uroczystych przyrzeczeń w kościele ugruntowuje również, w mentalności ludzkiej, pojęcie że życie ludzkie jest święte i nienaruszalne. Wzór deklaracji wsparcia inicjatywy utrwalania Duchowej Adopcji w stałych terminach uroczystych przyrzeczeń można otrzymać pisząc na adres Ośrodka Informacji w Gdańsku.

D.
Prezentować w zapisach tej witryny przypadki zapobiegania zniekształceniom i profanacji idei Duchowej Adopcji oraz udział we wspólnym przeciwstawianiu się zjawiskom niszczenia i degradacji życia ludzkiego (apele, protesty, manifestacje).

E.
W naszej społecznej rzeczywistości istnieją struktury pozostające w bliskim kontakcie z potencjalnymi uczestnikami stwórczego poczęcia człowieka zagrożonego aborcją (z osobami w wieku wydolności prokreacyjnej)

Niezwykle cennym zapisem ubogacającym tę witrynę, byłyby dokumenty dotyczące promocji i rozbudzania Duchowej Adopcji w dotychczas obcych inicjatywie strukturach społecznych: 
w przyparafialnym poradnictwie przedmałżeńskim i rodzinnym, w szkolnictwie średnim 
i wyższym oraz w ośrodkach służby zdrowia. Są to te miejsca, w których posłannictwo antyaborcyjne Duchowej Adopcji ma szanse skutecznie chronić poczęte życie. Jest to zarazem dopełnienie podejmowanych zobowiązań modlitewnych osoby adoptującej - uaktywnienie zaniedbanych do tej pory wartości uczynkowych posłannictwa, w myśl ewangelicznej zasady "wiara jeśli nie byłaby połączona z uczynkiem, martwa jest sama w sobie" (Jk 2, 18).

Ewangelizacja oraz wdrażanie zdrowych moralnie zasad Duchowej Adopcji w tych ośrodkach, jest szansą skutecznych efektów naprawczych. Serdecznie zapraszamy do współdziałania z nami w tym społecznie tak ważnym przedsięwzięciu.

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
18 0.041590929031372