Bądź wytrwały do czasu, kiedy będziesz mógł zebrać to, co zasiałeś.

22 kwietnia 2013

Liturgia uroczystych przyrzeczeń

Po Ewangelii, OPIEKUN kandydatów Duchowej Adopcji, zwraca się do Celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci, pragną podczas tej Eucharystii złożyć swoje osobiste przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie ich matek.

CELEBRANS:
Przychylam się do waszej prośby, ponieważ, tym sposobem, pragniecie bronić życia nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Niech przystąpią do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenia.

Cała grupa adoptujących podchodzi bliżej ołtarza.

CELEBRANS:
Pokornie prosimy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych, dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO - śpiew: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź"

CELEBRANS wygłasza Słowo Boże, które kończy, zwracając się do osób przyrzekających:

Drogie Siostry i Bracia. Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który Was natchnął do tego duchowego daru, bronił jednego "swojego dziecka". Niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie Wasza modlitwa. Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.

Po Słowie Bożym następuje PRZEKAZANIE ŚWIATŁA CHRYSTUSA osobom przyrzekającym.

CELEBRANS: 
Przyjmijcie "Światło Chrystusa". Niech "Światło Chrystusa" chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Celebrans podchodzi z zapalonym Paschałem do przyrzekających i zapala kolejno ich świece.

CELEBRANS:
Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobani e.

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

    •  Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
    •  wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
    •  postanawiam mocno i przyrzekam
    •  że od dnia ......................................
    •  w uroczystość ................................
    •  biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
    •  aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
    •  oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
    •  Tymi modlitwami będą:
         - jedna Tajemnica Różańca św.,
         - moje dobrowolne postanowienia,
         - modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.

"Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen".

CELEBRANS:
Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci. Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia. Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz pobłogosławić i spraw, by przy pomocy Twojej łaski, dotrzymali tego, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Następuje modlitwa wiernych przygotowana przez przyrzekających.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
20 0.04726505279541