Czego Bóg chce od ciebie, to musisz omówić z Nim w cztery oczy.

Wademekum

 • 27 maja 2013

  Referat poprzedzający przyrzeczenia duchowej adop…

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  Za chwilę w tej parafii dokona się dzieło ogromnej wagi. Nastąpi współpraca Pana Boga z ludźmi w dziele stwórczym. Jest to naprawdę cud, że stajemy w obronie życia nienarodzonych, a zagrożonych dzieci. Modlitwa, którą odmawiać będziemy przez dziewięć miesięcy, jest modlitwą wypraszającą ochronę ludzkiego …

  więcej
 • 24 kwietnia 2013

  Strony internetowe

  Strony internetowe poświęcone obronie życia: http://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com  

  więcej
 • 22 kwietnia 2013

  Cele i skutki wypływające z praktyki Duchowej Ado…

  Duchowa Adopcja jest doniosłym dziełem w promocji obrony życia i przez swe wielorakie  oddziaływanie prowadzi do przywrócenia zakłóconego ładu moralnego wśród ludzi, a mianowicie: 1. Jest apostolską posługą, która wstawia się za ocaleniem życia nienarodzonych dzieci zagrożonych     zagładą - jest "parasolem ochronnym" modlitwy, postu, ofiary i wy…

  więcej
 • 22 kwietnia 2013

  Różne rodzaje adopcyjnego zaangażowania

  Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą jest dobrym i społecznie pożytecznym dziełem. Dla jej prężnego i harmonijnego rozwoju wymagane jest współdziałanie trzech podmiotów: osób adoptujących, animatorów oraz krzewicieli idei, pod opieką osób duchownych. Zaangażowanie się adoptującego ma przebieg następujący: Pewien chrześcijanin dow…

  więcej
 • 22 kwietnia 2013

  Działalność animacyjna Duchowej Adopcji

  W czasie uroczystości przyrzeczeń Duchowej Adopcji podczas Mszy św. w kościele, osobami składającymi przyrzeczenia opiekuje się animatorka względnie animator, którzy asystują przy ślubowaniu. Na czym polega ich działalność animacyjna? W działalności tej, dają się wyróżnić cztery etapy realizacji: zaszczepianie Duchowej Adopcji w parafii (również …

  więcej
 • 22 kwietnia 2013

  Zasady przygotowania i przeprowadzania przyrzecze…

  Zasadą jest, żeby główne składniki posłannictwa Duchowej Adopcji, którymi są     - rekolekcje poprzedzające przyrzeczenia adopcyjne     - przyrzeczenia Duchowej Adopcji     - nabożeństwa w obronie życia     - czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji obrony życia poczętego     - nabożeństwa na zakończenie 9-miesięcznej adopcji odbywały si…

  więcej
 • 22 kwietnia 2013

  Liturgia uroczystych przyrzeczeń

  Po Ewangelii, OPIEKUN kandydatów Duchowej Adopcji, zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci, pragną podczas tej Eucharystii złożyć swoje osobiste przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie ich matek. CELEBRANS: Przychylam się do waszej prośby, ponieważ, tym sposobem, pragniecie bronić życia n…

  więcej
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
27 0.019573926925659