Czego Bóg chce od ciebie, to musisz omówić z Nim w cztery oczy.

17 kwietnia 2013

Indoktrynowanie Narodom UE programu, który jest szkodliwy dla ich wzrostu i rozwoju

Przykłady indoktrynacji wynikające Z  REZOLUCJI  ZGROMADZENIA  PARLAMENTARNEGO  RADY  EUROPY 1609 (2008) W  SPRAWIE  DOSTĘPNOŚCI  BEZPIECZNEJ  I  LEGALNEJ  ABORCJI  ORAZ  Z  MEMORANDUM KOMISARZA  PRAW  CZŁOWIEKA  RADY  EUROPY  Z  2002 r.

1. Jak wynika z tytułu ww. rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego RE, "zabicie nienarodzonego dziecka" nazwano "aborcją". Pojęcie "zbrodni zabójstwa nienarodzonego dziecka" zastąpiono nazwą "bezpiecznej i legalnej aborcji".

2. Zgromadzenie Parlamentarne RE w poz. 2 rezolucji (1607) 2008 potwierdza "prawne zezwolenie na aborcję" i informuje, że "aborcja jest dozwolona w większości krajów europejskich z wielu powodów: aby zachować zdrowie psychiczne i fizyczne itd., ale również. ...z powodów ekonomicznych i społecznych, a także, w niektórych krajach, na życzenie.

3. W poz. 6 rezolucji czytamy: "ostateczna decyzja o dokonaniu, lub nie, zabiegu aborcji, powinna leżeć w ręku kobiety, która powinna mieć środki do wyegzekwowania tego prawa? Jaki wynika stąd skutek?
Otóż produkuje się środki farmaceutyczne, (a czynią to zachodni potentaci tej branży), pozwalające na zabicie płodu w łonie matki w taki sposób, że nie jest konieczna pomoc lekarza.
Celem badań naukowych w tej dziedzinie jest uzyskiwanie produktów coraz prostszych w użyciu i coraz skuteczniej niszczących życie, a zarazem pozwalających na wykonywanie przerwania ciąży bez żadnej społecznej kontroli i odpowiedzialności.
Pozycja ta stanowi urzędowe stwierdzenie, że jakiś człowiek na podstawie przyznanego mu prawa i na własne życzenie - może zabić drugiego człowieka; stanowisko takie po prostu poraża, gdyż nawiązuje do najgorszych zjawisk w dziejach świata.

4. Zgromadzenie parlamentarne RE, w ww. rezolucji, nie tylko "legalizuje aborcję na życzenie", ale nakazuje "dostępność" aborcji i środków aborcyjnych.
Wiadomo powszechnie, że kryje się za tym promocja proaborcyjnego i antykoncepcyjnego przemysłu farmaceutycznego potentatów finansowych w krajach Europy zachodniej.

5. W poz. 1. i 7. rezolucji są gołosłowne zapewnienia o rzekomo sprawiedliwym stanowisku Zgromadzenia względem życia poczętego i troski o dobro rodziny, co jest widoczną, rażącą nieprawdą, wobec szerokiego otwarcia drogi do zamierzonego i bezkarnego zabijania niewinnych i bezbronnych dzieci nienarodzonych, dla upozorowanej, bardzo często, przyczyny. Jest to droga skutkująca masowym ludobójstwem i depopulacją ludzkiego gatunku.

Wnioski wynikające z powyższej rezolucji są zatrważające
Wszystko zostało tu połamane i "postawione na głowie":

-   zasada Dekalogu chrześcijańskiej wiary "nie zabijaj" ma od tej pory nie obowiązywać
-   lekarzy nie zobowiązuje "przysięga Hipokratesa" . 
    Lekarze zamiast chronić życie i zdrowie człowieka - mogą teraz legalnie zabijać
    człowieka, a nawet są napiętnowani jeśli tego nie czynią.
-   prawo, zamiast, na mocy ustaw, karać za zbrodnie, zachęca do jej popełniania,
    maskując jej istotę
-   zniszczona zostaje wrażliwość sumienia człowieka. Z serc i umysłów ludzkich 
    usiłuje się wyrzucić pojęcie dobra, poświęcenia i miłości do drugiego człowieka, 
    aby w ich miejsce zaszczepiać zło moralne, nienawiść, egoizm i zbrodnię.

Admin

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
20 0.032942056655884