Milcz albo powiedz coś takiego , co jest lepsze od milczenia.

28 maja 2013

Ustanowienie na Jasnej Górze Centrum Duchowej Adopcji

oraz powołanie Krajowego Zarządu Ruchu Krzewienia

Nawiązując do promocji inicjatywy Duchowej Adopcji 25.marca 1994 roku na Jasnej Górze, naturalną potrzebą było ustanowienie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski stałego punktu informacyjnego Duchowej Adopcji. Dlatego prezes zarządu Ruchu pismem z dnia 15. kwietnia 1994 roku zwrócił się do przeora Jasnej Góry, o ustanowienie przy Jasnogórskim Sanktuarium stałego Ośrodka Duchowej Adopcji dla obsługi przyrzeczeń adopcyjnych składanych przed Cudownym Wizerunkiem Częstochowskiej Madonny przez licznych przybywających tu pielgrzymów.

Odpowiedź przeora Jasnej Góry o. Szczepana Kośnika była zaskakująca, choć w pełni uzasadniona, wobec skierowanego na jego ręce przez Ojca Św. Jana Pawła II błogosławieństwa dla posłannictwa Duchowej Adopcji oraz dla Ruchu Krzewienia idei. O. Kośnik przydzielił dla posługi adopcyjnej pokój w budynku przyległym do klasztoru i wyposażył w niezbędne meble i sprzęt (w tym w tapczan umożliwiający na miejscu nocleg przez obsługującą ośrodek osobę z poza Częstochowy. (Przez okres 7 lat ośrodek był obsługiwany przez dojeżdżającego z Gdańska Zdzisława Arkuszyńskiego, który w tym czasie obsługiwał również Gdański Ośrodek Informacji Ruchu).

Przeor Jasnej Góry, uznając fakt, że Duchowa Adopcja w miejscu składania Jasnogórskich Ślubów Narodu ma swoją uprawnioną lokalizację (potwierdzoną również błogosławieństwem Ojca św.), powiększył zasięg kompetencji Ruchu na cały Kraj i powołał Krajowy Zarząd Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.

Krajowy Zarząd Ruchu funkcjonował jednak zaledwie przez 20 miesięcy. O. Stanisław Jarosz, który w 1994 roku powołał Ruch Krzewienia z siedzibą przy kościele Ducha św. w Warszawie, teraz, wobec zaistnienia Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji, uznał ten ruch jako zbędną strukturę i doprowadził do jego samolikwidacji. Zaistniała w ten sposób sytuacja zahamowała rozkrzewianie i rozgałęzianie posłannictwa na struktury parafialne (ruchy, poradnictwo), na seminaria duchowne, na szkolnictwo i na służbę zdrowia).

Nie spowodowało to jednak rozdźwięku pomiędzy Jasnogórskim Centrum, a Gdańskim Ośrodkiem Ruchu Krzewienia, dalej funkcjonującym pod taką nazwą i ściśle współpracującym z Jasną Górą.

W okresie rozbudzania i rozkrzewiania Duchowej Adopcji urzeczywistniło się w aktualnej polskiej rzeczywistości podstawowe posłannictwo Duchowej Adopcji - nastąpiło odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Trzema filarami rozkrzewiania nowej inicjatywy w Polsce i w Europie stały się: Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze w Częstochowie, Gdański Ośrodek
Informacji Ruchu Krzewienia i praktyczne demonstrowanie i propagowanie inicjatywy na misyjnych wyjazdach, najpierw 3-osobowego zespołu do parafii w Polsce, a później na misyjnych wyjazdach Wiesławy Kowalskiej do krajów Europy.

_________________________________

Dokument 9/1
List prezesa Ruchu Krzewienia D.A. do przeora Jasnej Góry z 15.04.1994 z prośbą o ustanowienie
na Jasnej Górze ośrodka dla obsługi przyrzeczeń D.A. składanych przez pielgrzmów.

Dokument 9/2
Komunikat KAI z 5.07.1994 r w sprawie powołania Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej
Górze oraz powołania Krajowego Zarządu Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.

Dokument 9/3
Informacja prasowa przedstawicieli Ruchu Krzewienia oraz moderatora Centrum na Jasnej Górze
z 31.08.1995 r. o obsłudze adopcyjnej D.A. przez Jasnogórskie Centrum dużej rzeszy pielgrzymów.

Dokument 9/4
Zakres usług świadczonych przez Centralny Ośroodek D.A. na Jasnej Górze.

Dokument 9/5
Członkowie Zarządu Ruchu Krzewienia w towarzystwie przeora Jasnej Góry o. Sz. Kośnika.

Dokument 9/6
Obsługa informacyjno-kolporterska Duchowej Adopcji przy stolikach na terenie Jasnej Góry.

Admin

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
21 0.043222188949585