Milcz albo powiedz coś takiego , co jest lepsze od milczenia.

28 maja 2013

Upowszechnianie Duchowej Adopcji na trasach peregrynacji z obrazem Matki Bożej z Guadelupe, do parafii kat. w Polsce

które przeprowadzał w latach 1997, 1999, 2000 i 2001 r. Paweł Niedźwiedzki z Pisza.

Upowszechnianie Duchowej Adopcji na trasach peregrynacji z obrazem Matki Bożej z Guadelupe, do parafii kat. w Polsce, które przeprowadzał w latach 1997, 1999, 2000 i 2001 r. Paweł Niedźwiedzki z Pisza.

Paweł Niedźwiedzki przez kilka lat przebywał na emigracji w Meksyku. Tam doznał cudownego nawrócenia i odbył samotną pielgrzymkę na trasie 1800 mil do sanktuarium Matki Bożej Guadelupe. O swojej pielgrzymce napisał książkę-pamiętnik pt. "1800 mil z Jezusem". W Meksyku zapoznał się bliżej z kulturą Indian Azteków i z historią ich nawrócenia na wiarę chrześcijańską pod wpływem objawień Niepokalanej Maryi z Guadelupe. Zafascynowany zjawiskiem nawrócenia się społeczności indiańskiej, uwikłanej w pogański obyczaj zabijania niewinnych ludzi jako ofiarnej daniny z życia ich pogańskim bożkom - dzięki objawieniom Matki Bożej z Guuadelupe, postanowił kult sanktuarium Guadelupe zaszczepić również w Polsce.

Przynaglała go potrzeba udzielenia pomocy zagrożonym aborcją dzieciom w łonach matek. Jak wynikało bowiem z objawień Matki Bożej Guadelupe, Patronki również dzieci poczętych, jedną z Jej obietnic było zapewnienie, że tam, gdzie Jej wizerunek będzie czczony, tam będzie wstrzymana aborcja.

Paweł Niedżwiedzki postanowił więc przywieźć do Polski większą liczbę wizerunków Maryi z Guadelupe, "Patronki Życia Poczętego" i porozmieszczać je w wielu różnych parafiach na terenie całej Polski. Zrządzeniem Bożej Opatrzności stało się, że nie było to zwykłe rozdawanie Obrazów polskim parafiom. 

W 1997 roku, była już znacznie rozpowszechniona inicjatywa wstawiennicza w obronie życia poczętego - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

W ten sposób, po wcześniej, bo w 1994 roku, przeprowadzanym upowszechnianiu Duchowej Adopcji w katolickich parafiach na obszarze Polski przez trójkę krzewicieli: o. Jarosza, o. Kowalskiego i przez Wiesławę Kowalską, podjęto uzupełniająco 4 kolejne misje wyjazdowe w celu poznawczego przeprowadzania przyrzeczeń Duchowej Adopcji, z pozostawieniem, w nawiedzanych parafiach, wizerunku Matki Bożej z Guadelupe. Na podjęcie tych misji uzyskał p. Niedźwiedzki zgodę i błogosławieństwo Prymasa Polski kard. Glempa.

_________________________________

Dokument 12/1
Symboliczny wizerunek Maryi Niepokalanej, Patronki Życia Poczętego, obrazujący ochronę przez Matkę Bożą dzieci zagrożonych aborcją. Obok zdjęcia jest szczegółowy opis.

Dokument 12/2
Cztery etapy obejmowały misje do parafii na mapie Polski. W tej pierwszej peregrynacji współuczestniczyła również Halina Chytra z Krakowa. Trasa następnej kolejnej przebiegała do parafii przygranicznych. Otaczała przygraniczne tereny Polski łańcuchem chroniącym poczęte dzieci przed aborcją. Trzeci układ wyobrażał serce, chroniące modlitwą przed aborcją. Czwarty układ to ochronna peregrynacja Obrazu, z Centrum w Piszu, skierowana do wszystkich parafii w Polsce, które zechcą Go przyjąć.

Dokument 12/3
Folder z Wizerunkiem Matki Bożej z Guadelupe objaśniający istotę Duchowej Adopcji.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
21 0.058302164077759