Im świętsza jest prawda.. tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.

Dokumenty

 • 28 maja 2013

  Powołanie Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji

  z siedzibą przy kościele Ducha Świętego w Warszawie przy ul. Długiej 3

  Zorganizowana w Gdyni 12-13 listopada 1993 roku pod patronatem Episkopatu Polski ogólnopolska sesja konsultacyjna dla upowszechnienia Duchowej Adopcji, poprzez fakt takiego patronatu, nadała wysoką rangę nowej mało znanej inicjatywie i rozgłosiła ją w diecezjach katolickich całej Polski. W zamyśle organizatorów sesji konsultacyjnej istniała ciągl…

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  Promocja Duchowej Adopcji

  w Jasnogórskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski

  Jasnogórskie sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski było od ponad 600 lat swego Istnienia, i jest obecnie, światłem nadziei jednoczącym Polaków w chwilach trudnych do przetrwania. Król Jan Kazimierz, w podziękowaniu za opiekę i obronę w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 roku, złożył Maryi ślubowanie wierności i ogłosił Ją Królową Polski. Śluby te…

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  Ustanowienie na Jasnej Górze Centrum Duchowej Ado…

  oraz powołanie Krajowego Zarządu Ruchu Krzewienia

  Nawiązując do promocji inicjatywy Duchowej Adopcji 25.marca 1994 roku na Jasnej Górze, naturalną potrzebą było ustanowienie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski stałego punktu informacyjnego Duchowej Adopcji. Dlatego prezes zarządu Ruchu pismem z dnia 15. kwietnia 1994 roku zwrócił się do przeora Jasnej Góry, o ustanowienie przy Jasnogórskim …

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  Przyrzeczenia Duchowej Adopcji, podczas Warszawsk…

  - od 1991 r. organizowali J.M. Zieliński i W. Kowalska

  Tradycja składania zbiorowych przyrzeczeń wstawienniczych przez Polaków w obronie życia dzieci nienarodzonych, jako odnowienie "Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego" tu na Jasnej Górze przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski, ma szczególną wymowę i dla młodych ludzi jest nauką i wskazówką godnego i sprawiedliwego życie rodzinnego. Stąd, z …

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  Rozkrzewianie D.A. za pośrednictwem katolickich r…

  Rekolekcje dla animatorów D. A. na Jasnej Górze w Częstochowie.

  O. Stanisław Jarosz, paulin, który po przeniesieniu dotychczasowego moderatora ojca Sebastiana Mateckiego do Krakowa przejął jego opiekę nad Ruchem Krzewienia Duchowej Adopcji, podjął czynności rozkrzewiania Duchowej Adopcji, ukierunkowując je jednak nie na diecezje, lecz bezpośrednio na parafie, na drogę bezpośredniego demonstrowania liturgii prz…

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  Upowszechnianie Duchowej Adopcji na trasach pereg…

  które przeprowadzał w latach 1997, 1999, 2000 i 2001 r. Paweł Niedźwiedzki z Pisza.

  Upowszechnianie Duchowej Adopcji na trasach peregrynacji z obrazem Matki Bożej z Guadelupe, do parafii kat. w Polsce, które przeprowadzał w latach 1997, 1999, 2000 i 2001 r. Paweł Niedźwiedzki z Pisza. Paweł Niedźwiedzki przez kilka lat przebywał na emigracji w Meksyku. Tam doznał cudownego nawrócenia i odbył samotną pielgrzymkę na trasie 1800 mi…

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  "Prawo do życia" - książka-świadectwo Zdzisława A…

  Porównanie aborcji z holocaustem przez naocznego świadka wydarzeń.

  Uwiarygodnienia uzupełniające świadectwa o holokauście, potwierdzające również prawdziwość przypisu dla hasła "Duchowa Adopcja z Wikipedii" oraz wiedzę kształtującą świadomość o zagrożeniach życia ludzkiego. "Prawo do życia" - książka-świadectwo Zdzisława Arkuszyńskiego, b. więźnia KL Auschwitz II Birkenau. Porównanie aborcji z holocaustem przez…

  więcej zdjecia
 • 28 maja 2013

  Katechezy o Duchowej Adopcji

  Autorami poniższej "Katechezy o Duchowej Adopcji" są Maria i Marek Babikowie, działający pod patronatem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Zestaw 4 konspektów oraz 12 załączników praktycznej wiedzy i działań jest pierwszym w Polsce wykorzystaniem Duchowej Adopcji dla kształtowania duchowego wnętrza młodego pokolenia Polaków ku obroni…

  więcej zdjecia
 • 27 maja 2013

  "Pielgrzymka życia", która zaowocowała odkryciem …

  Pielgrzymowanie jest praktyką religijną uniwersalną i ponadczasową, a dla chrześcijanina, peregrynacja jest naśladowaniem życia Świętej Rodziny, która pielgrzymowała pieszo na święto Paschy, z Nazaretu do Jerozolimy, gdzie 12-letni Jezus w swoim wystąpieniu w świątyni jerozolimskiej ukazał swoją wielką Misję, jako źródło wiary i nadziei dla całej …

  więcej zdjecia
 • 27 maja 2013

  Ustanowienie "Dnia Świętości Życia"

  Ustanowienie "Dnia Świętości Życia" - 25 marca Z natchnienia Ducha Świętego zrodziła się potrzeba ustanowienia przez Stolicę Świętą takiego jednego dnia w Roku Pańskim, nazwanego "Dniem Świętości Życia", który ma uświęcać świętem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - życie każdego człowieka, a szczególnie tego najmniejszego i bezbronnego, by st…

  więcej zdjecia
 • 27 maja 2013

  Ogólnopolska sesja konsultacyjna Duszpasterstw Ro…

  dla upowszechnienia Duchowej Adopcji, 12-13.11.1993 r. w Gdyni Źródłem niezwykłych efektów stał się list K. i Z. Arkuszyńskich do Krajowego Duszpasterza Rodzin Episkopatu Polski, zawierający informacje o nowej nie znanej dotychczas inicjatywie, Duchowej Adopcji. Zdzisław Arkuszyński został zaproszony do Episkopatu, a ks. dr Kurek promocję i szer…

  więcej zdjecia
 • 27 maja 2013

  Uruchomienie i działalność Gdańskiego Ośrodka Inf…

    Bezpośrednio po ogólnopolskiej sesji konsultacyjnej dla upowszechnienia Duchowej Adopcji, uruchomienie punktu informacyjnego dotyczącego nowej inicjatywy stało się pilną potrzebą. Dlatego organizator sesji, Zdzisław Arkuszyński, już 1 stycznia 1994 r., uruchomił pod adresem jak wyżej, Ośrodek Informacji Duchowej Adopcji, który miał zaspakajać p…

  więcej zdjecia
 • 1 lutego 1987

  Opracowanie liturgii przyrzeczeń Duchowej Adopcji…

  W latach 80. ub. stulecia w kościele Ducha Świętego przy ul. Długiej 3 w Warszawie, istniała wspólnota osób świeckich p.n. "Straż pokoleń", która pod kierownictwem Jerzego Mariana Zielińskiego podejmowała działalność w obronie życia dzieci zagrożonych aborcją. Gdy w styczniowym numerze "Rycerza Niepokalanej" z 1987 roku ukazał się artykuł dr. Pawł…

  więcej zdjecia
 • 1 stycznia 1987

  Odkrycie, opracowanie zasad i opublikowanie D.A. …

  Przeprowadził dr Paweł Milcarek z WUSW.

  Duchową Adopcję odkrył, opracował zasady ideowe i opublikował dr Paweł Milcarek, wykładowca filozofii chrześcijańskiej na Warszawskim Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas wizyty w Londynie, odwiedzał różne kościoły rzymsko-katolickie. W kruchcie katedry westminsterskiej znalazł anglojęzyczną ulotkę z modlitwą "Panie J…

  więcej zdjecia
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
80 0.02556586265564